ទំព័រដើម >   >     >  

#
Contact Price
ដើម្បីទិញ
  1. សូមរើសពណ៌និងទំហំ រួចចុចដាក់ចូលកន្ត្រកខាងក្រោម
  2. អ្នកអាចបន្ដជ្រើសរើសទំនិញអ្នកចង់ទិញបន្ទាប់
  3. ជាចុងក្រោយចុចលើរូបកន្ត្រកខាងលើស្នាំដៃដែលមានលេខចំនួនទំនិញ
  4. រួចចុចលើទិញ "CHECKOUT" ខាងស្ដាំដៃអ្នក
មានដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងមិនគិតថ្លៃនិងអាចប្ដូរទំនិញបើមិនពេញចិត្ត
HELP LINES: 023 884 088 / 012 600 488 (8AM-11PM)
មិនមានពណ៌ក្នុងស្តុកទេ
មិនមានទំហំក្នុងស្តុកទេ
ចំនួន
ដកចេញពីប្រាថ្នា

បញ្ចុះតំលៃពិសេសថ្ងៃនេះ

ថ្មីៗ
$40.60
Bird Nest Grade A 14g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA01
ថ្មីៗ
$145.00
Bird Nest Grade A 50g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA02
ថ្មីៗ
$30.00
ត្រចៀកកាំដប 300ml
ត្រចៀកកាំដប 300ml
លេខកូដ: BLPB07
ថ្មីៗ
$100.00
Bottled Bird Nest 1000ml
ត្រចៀកកាំដប 1000ml
លេខកូដ: BLPB11
ថ្មីៗ
$50.00
Bottled Bird Nest 500ml
ត្រចៀកកាំដប 500ml
លេខកូដ: BLPB09
ថ្មីៗ
$290.00
Bird Nest Grade A 100g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA03

ផលិតផលផ្សេងទៀត អ្នកអាចនឹងចូលចិត្ត

ថ្មីៗ
$40.60
Bird Nest Grade A 14g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA01
ថ្មីៗ
$145.00
Bird Nest Grade A 50g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA02
ថ្មីៗ
$5.00
Bottled Bird Nest 75ml
ត្រចៀកកាំដប 75ml
លេខកូដ: BLPB01
ថ្មីៗ
$290.00
Bird Nest Grade A 100g
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA03
ថ្មីៗ
$50.00
Bottled Bird Nest 500ml
ត្រចៀកកាំដប 500ml
លេខកូដ: BLPB09
ថ្មីៗ
$15.00
Bottled Bird Nest 200ml
ត្រចៀកកាំដប 200ml
លេខកូដ: BLPB03
E-PAYMENTS & BANKS
DOWNLOAD BEST LIFE PRODUCT APP
អតិថិជន
ខ្សែទូរស័ព្ទ
របៀបទិញ
ការដឹកជញ្ជូន
អំពី
អំពី BEST LIFE PRODUCT
ទំនាក់ទំនង
ជួបជាមួយខ្ញុំលើ
Facebook
Instagram
Youtube
សំណួរណាមួយ? ចូរយើងជួយអ្នក។
សូមទូរស័ព្ទមក: 023 884 088 / 012 600 488
@2017 BestLifeProduct.COM
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន បេសឡាយហ្វ៍ ប្រដាក់ (ផ្ទះត្រចៀកកាំ) ។ រាល់ព័ត៌មាននានា សូមទាក់ទងមកលេខ 023884088/ 012600488។ សូមអរគុណ!!